Selecteer een pagina

Op 6 juli 2021 opent de uitgebreide innovatieregeling TSE Industrie. Tijdens deze informatie- en matchmakingbijeenkomst informeren we u uitgebreid over de Innovatiesubsidie Klimaatneutrale industrie, brandstoffen en circulaire economie.

Klimaatneutrale brandstoffen
De toevoeging van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart aan de regeling is nieuw in 2021. Duurzame innovaties op het gebied van industrie en brandstoffen zijn belangrijk om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarmee maken we onze industrie klimaatneutraal en wereldwijd toonaangevend. 

Innovatieregeling Circulaire Economie – KIA CE
Nieuw onderdeel van deze innovatieregeling is ook de programmalijn Circulaire Economie vanuit de KIA CE. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven die nieuwe technologie ontwikkelen binnen de circulaire economie. Deze bedrijven dagen we – samen met onderzoeksorganisaties- uit meer en goedkopere circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. Deze innovatie-inspanningen moeten uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Zo werken we aan een economie waarin het gebruik van alle grondstoffen minimaal is. 

Thema’s
Tijdens deze informatie- en matchmakingbijeenkomst informeren we u uitgebreid over de technisch-juridische kant van de regeling. In het tweede deel gaan we inhoudelijk in op het thema circulaire economie en de thema’s die in aanmerking komen voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan ontwerp voor modulariteit, refurbishment, recycling en ontmanteling, voorspellend onderhoud & reparatie en renovatie, hergebruik en 2e kans-gebruik en substitutie en/of terugwinning van schaarse materialen.  

Matchmaking 
Tijdens de matchmaking willen we partijen met elkaar in verbinding brengen om samenwerkings-/consortiumpartners te vinden, waarmee een voorstel voor de subsidieregeling kan worden ingediend. 

Om de groepen aan de (online) tafels zo samen te stellen dat de kans op het vinden van relevante samenwerkingspartners zo groot mogelijk is, willen we graag weten in welke waardeketen(s) u actief bent en aan welke circulaire strategieën en welke toepassingsgebieden u aandacht zou willen besteden in uw project.  

Workshop 1

Workshop 2

Sign up for the Global Wash Cluster event

Main Event Concept Note and Agenda Dates 19th - 23rd April 2021 – from 14h30-17h00 CEST each day

Please note that registration is required in order to participate - final confirmations for participation will be sent to your email by Wednesday 14th April.

 

Thanks for your registration, we will keep you informed by email.

 

Beste {voornaam},

 

Bedankt voor je aanmelding voor het 5e symposium circulaire maakindustrie op 07 december 2021.

Je ontvangt zo dadelijk een bevestigingsmail met daarin alle informatie.

 

Met vriendelijke groeten,

Team circulaire maakindustrie

You have Successfully Subscribed!