Selecteer een pagina
< Go back
Wednesday, 03 November 2021
09:15 - 10:35 UTC

Natuurinclusieve landbouw
Organisatie: Mariska Harte

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van natuur, stikstof, klimaat en water. Deze grote opgaven komen allemaal samen op het boerenerf. Daar waar die opgaven groot en complex zijn (in Nederland met name gebieden rondom Natura2000, hoge zandgronden, veenweidegebieden) kan de landbouw een deel van de oplossing bieden door om te schakelen naar een extensieve, natuurinclusieve bedrijfsvorm. Dat vraagt veel: van de boer, maar ook van partijen daaromheen (financierders, product-afnemers, overheden, etc). Het verdienmodel is een cruciaal element in deze omslag.

Wereldwijd zal het voedselsysteem moeten verduurzamen. En er zijn landen die hierin al grote stappen zetten. Wat kunnen wij leren van die ervaringen? Welke kennis over natuurinclusieve landbouw kunnen wij exporteren naar landen die hiermee aan de slag gaan/moeten?

In deze presentatie en het gesprek gaan we in op wat natuurinclusieve landbouw is. Welke maatregelen en kenmerken horen daarbij en wat levert het op voor boer en

Sign up for the Global Wash Cluster event

Main Event Concept Note and Agenda Dates 19th - 23rd April 2021 – from 14h30-17h00 CEST each day

Please note that registration is required in order to participate - final confirmations for participation will be sent to your email by Wednesday 14th April.

 

Thanks for your registration, we will keep you informed by email.